سلام جواب ازمایش اسپرمم چطور است
ایا برای باروری مشکلی نیس؟؟
ممنون

نظر خود را بنویسید