ازمایش اسپرم:
parametr ————normal
۱.۵ =<————- volom 1.5
ph 7.9 ————-7.2 -8
vitality 92.8 —————<=56
sperm count m/m 106.6 —————<=15
۴۰ = <————- 40.3% a+b)progressive)
۵۰ = < ————–%92.7 motile )a+b+c)
۴=< ——————morphology 70%

که البته نوشته جلو همه نرمال و رنجش هم نرماله آیا واقعا نرماله این اندازه ها؟
و اینکه تحرکش گرید a=16.7 b=23.7 c 52.3 d=7.3 .. اینا چطور؟
گرید a پایینه؟
با این آزمایش میشه انتظار یه بارداری طبیعی داشت و اگه نه مصرف فولیک و ویتامین ای و زینک جواب میده؟؟

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید