سلام آزمایش همسرم رو فرستادم جوابی ندادید ؟ مینویسم
Ph 7
Sperm concantran 47
Total 147 mi
Rapid progress 0
Slow progress 15
Non progress motility 30
Immotil 55
Viability 55
Morphologhy normal 6
Abnormal 94
ببخشید لطفا جواب بدید منواز نگرانی دربیارید؟

نظرات (1)

سلام حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.