سلام آقای دکتر می خواستم ببینم آیا ارتباط دقیق و یا حدودی بین سایز آلت تناسلی مردانه با سایز دست،سایز انگشت اشاره یا به طور کلی سایز انگشتان دست،سایز پا،تناسب بین انگشت اشاره و انگشت حلقه وجود دارد؟ یا به طور کلی امکان تشخیص حدودی سایز آلت تناسلی از روی بقیه اعضای بدن وجود دارد؟

نظرات (1)

Comments are closed.