اقای دکتر من دلم درد میکنه و فک میکنم دستشویی دارم ولی وقتی میرم دستشویی اصن دستشویی ندارم و سوزنشم دارم چیکار کنم

نظر خود را بنویسید