سلام جناب دکتر من یک دختر ۷ ساله دارم وقتی دخترم از دستشویی میاد بیرون دوباره برمیگرده و ازش میپرسم چیشد میگه فکر میکنم دوباره دستشویی دارم و دوباره میره