سلام در ازمایش ادار گلبول قرمز ۵تا۶ گزارش شده psa1/2ضمنا۶۴ سال دارم تکررادار وشب اداری ندارم سوزش هم ندارم ایا خون در ادار خطرناک است لطفا راهنمایی کنید