سلام‌دکتر من چندماه پیش تصادف شدید داشتم و ضربه مغزی شدم از اون‌موقع هم میل جنسیم‌کاهش پیدا کرده هم حالت نعوظ فقط با قرص که اونم خودتون تجویز کزدید واسم ولی ارضا نمیشم تو‌ابن چند بار که ارضا شدم اب منی کاملا بی رنگ بوده میخواستم بدونم مشکلم کجاست چون میخوایم واسه بچه دار شدن اقدام‌کنیم‌