سلام ببخشید بیشتر احساس میکنم ادرار میکنم بعداز ادرار کردن نیر همین احساس میکنم البته از قرص های سفیکسیم سیپروفلوکساسین وتاوسئلوسین نیز استفاده کردم اما این احساس ادرار میکنم

نظرات (1)

سلام ،سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری با باقیمانده ادرار لازمه

نظر خود را بنویسید