جنسیت مرد سن۲۸
با سلام آقای دکتر من دو روزه احساس میکنم مثانه ام کامل خالی نمیشود و حتی بعد ادرار هم حس ادرار دارم روزه هم میگیرم