سلام دکتر وقت بخیر بنده پسری ۲۰ساله هستم،و از۱۶سالگی به طورمکرردچاراحتلام شبانه هستم حداقل ۴روزیک باروبعضی مواقع هرشب ۲باررخ میدهدگاه بدون خواب وگاه بادیدن خواب ووقتی که منی درخواب خارج میشوداصلالذتی نمیبرم وبدون لذت خارج میشه وروزبه روزلاغر و بی انرژی میشوم،وتوان مراجعه به دکترراندارم چون نمیتوان به کسی مشکلم رابگویم،لطفا دارویی به بنده تجویزکنیدودستورمصرفش رابگویید.

نظرات (1)

سلام با دارو درمان میشه

Comments are closed.