کلیه چپ انسداد داره ..شما گفتین هیدرونفروز راست شایعه یعنی درست میشه.خدا خیرتون بده

نظر خود را بنویسید