سلام .اقای دکتر من ۲۰ سالمه و بیضه های کوچکی دارم بیضه راست ۳۵.۱۵.چپ۳۵.۱۶ ایا ممکن به دلیل کوچکی بیضه پسر دار نشوم یا اینکه پسرم هم در اینده بیضه کوچکی داشته باشد مثل من؟؟

نظر خود را بنویسید