با سلام من میخوام از تون بپرسم آیا آلت و بیضه ام طبیعیه
و من ۱۳ سالمه و آلتم ۶ سانتی متر
و بیضه چپم پایین تر از بیضه راستم آیا طبیعیه