با سلام
آلت تناسلی بنده دچار چروکیدگی و افتادگی شده است و در هنگام دستشویی مخصوصا دفع مدفوع وقتی ناحیه معقد خود را شل می کنم آلت تناسلی از حالت چروکیدگی در می آید و به حالت نیمه نعوظ میرود آیا مشکلی برای آلت تناسلی بنده پیش آمده است؟

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید