سلام اقای دکتر پسرم ۱۳سالش ولی اتش خیلی کوچک یعنی یه طوری که مخفی هست وبعضی موقع ها در داخل کیسخ بیضه میرود است و چاق هم هست وزنش ۷۵ کیلو هست و این موضوع رابطه ای با شب ادراری او ندارد ولی برا خودم انقدر کلفت زنم میکه تا ته نده تو یسری دادم قش کرد