سلام خسته نباشی من ۴سال پیش زیادخودارضایی کردم ۴ساله دارم در میکشم هم ببضم وهم آلتم اولش خیلی
در داشتم حالاهم در دارم مجردم رابطه هم میرم ولی میخواستم ببینم چکارکنم
خوب بشم دردزیادمیکشم روم نمیشه برم دکترممنون

نظر خود را بنویسید