سلام جناب دکتر ضمن عرض تشکر به استحضار می رسانم

انواع دارو سنتی و شیمیایی امتحان کردم متأسفانه تأثیر موقت و بسیار کم داشتند.

من متأهل هستم و واقعاً در رابطه جنسی باعث سرخوردگی ام شده

یعنی بیام خدمت حضرتعالی، با عمل جراحی پلاستیک z و همچنین افزایش قطر آلت، مشکلات حقیر برطرف نمیشه؟؟

نظر خود را بنویسید