باسلام …
در حالت نعوذ ، الت تناسلیم انحنا پیدا میکنه به سمت چپ … چ راهی رو برم که این انحنا بهبود پیدا کنه ؟ اگ ک راهنمایی کنید ممنون میشم .
پسر ۱۸ سال .