سلام یک سال است که آلت من به سمت پایین
خم شده است و نه شکسته و نه به سمت چپ کج شده وقت بخاطر فشار زیاد به سمت پایین خم شده.
هیچ دردی من احساس نکردم از خم شدن
می خواستم که بپرسم چه درمانی دارید؟

نظرات (1)

سلام ممکنه پلاک پیرونی باشه و درمان آن شوک ویو تراپی است که در مطب انجام میشه

Comments are closed.