سلام من بیضه راستم نزول نکرده بو عمل کردم و اندازه اون خیلی کوچیکه و اندازه بیضه چپم هم یه مقدار بزرگتره و در کنار این سونو و ازمایش اسپرم دادم و پزشک معتمد نظام وظیفه گفته معافیت دائم میشی میخواستم ببینم درست گفته و برای معافیت دائم اقدام کنم؟تعداد اسپرم =صفر بیضه راست کارایی نداره و بیشتر این صفر بودن اسپرم برای بیضه چپ هست .اقدام کنم برای معافیت دائم ؟