سلام. با توجه به جواب آزمایش تشخیص آزوسپرمی داده شده و بعد از مصرف سه ماه ویتامین باز هم حالت نرمال در اسپرم مشاهده نشد و فقط تعداد ۰.۱۹ اسپرم در برگه آزمایش ذکر شد. با انجام سونواسکروتوم پزشک هیچ مشکلی تشخیص ندادند. برای درمان مشکل ناباروری راهنمایی بفرمایید لطفا. امکان برای ویزیت حضوری وجود دارد؟

نظرات (1)

سلام باید با روش کمک باروری انجام بشه

Comments are closed.