سلام بیضه راستم نزول نکرده بود با عمل جراحی پایین اومده ولی خب اندازه اش کوچیکه و بیضه چپم هم یه مقدار بزرگ تر و با دادن سونو و آزمایش اسپرم پیش پزشک معتمد ناجا رفتم تشخیص داد آزوسپرمی دارم و معاف دائم میشم میخخواستم نظر شما هم درباره آزوسپرمی و اندازه بیضه و معافیت بدونم؟عکس سونو و ازمایشا فرستاوم براتون