سلام، وقت شما بخیر
تمامی موارد آزمایش در حالت نرمال است فقط سه مورد ذیل کمتر یا بیشتر از حالت طبیعی می باشد.
%Progressive motility 30
Normal morphology 1%
Abnormal morphology 99%
لطفا در این خصوص اعلان نظر بفرمایید.
ایا مورد حاد و خاصی می باشد؟

نظرات (1)

سلام تحرک و شکل اسپرم کمه و بررسی از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.