این جواب آزمایش من هست
لطفا نتیجه آزمایش رو برسی کنید ، خیلی ممنونم
MACROSCOPIC EVALUATION
Abstinence Duration H 8 Day 2–7
Time of collection 10:30
Type of collection Masturbation — Masturbation
Volume 6.3 CC 1.5–7
Color Opaque Grey Opaque Grey
PH 7 to 8 7.2 or more
Liquefaction Time 15-30 min 15–30
Viscosity Normal Normal
MICROSCOPIC EVALUATION
Round Cells (epithelial cells,
leukocytes, immature germ cells)
۲-۳ Cell/hpf 20 or less
(۴ or less for leukocytes)
SPERM NUMBERS
Sperm Concentration 80 X10*6/mL 15.0 or more
Total Sperm Count 504 X10*6 39.0 or more
SPERM MOTILITY
Total motility (PR+NPR) 89 % 40 or more
Progressive motility (PR) 37 % 32 or more
Non-progressive motllity (NPR) 52 % —
Non-motile 11 % 60 or less
SPERM MORPHOLOGY
Normal Morphology 5 % 4 or more
Abnormal Morphology 95 % 96 or less
Amorph 84 %
Giant Head 1 %
Short Tail 7 %
Excess Residual Cytoplasm (ERC) 3 %
Pin Head 5 /100 Sperm
Reviewer
Macroscopy 1 M.TO
Macroscopy 2 H.SA
Counting M.KH
Motility L.MIR
Morphology 1 M.BA
Morphology 2 S.Y.RA
The Results Reported According to the WHO 2010 Manual.
H = High
Lab

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرمال است

Comments are closed.