الان ده روزی هست آزمایش و سونوگرافی هم داده ولی بی فایده است اینجا همه محلیها بهش کشیدن تریاک رو توصیه میکنند که من اجازه ندارم چون مادرمم تازه فوت کرده ولی پدرم دوسال کامل اینجور ازخوردن نوشابه و پرهیزغذایی هم دست نمیکشه گاهی حرفی میزنه بعد میگه من نگفتم پولاش رو گم میکنه میگه یادم نیست اگرنیازهست تاعکس سونوگرافی آزمایشش روبفرستم

نظرات (1)

سلام سوالتون مشخص نیست

Comments are closed.