سلام آقای دکتر میشه لطفا بفرمایید با توجه به مقادیر vitalityو morphologyایا همسر من میتونند بچه دار بشن؟
Volume:2
Viscosity:-
Agglutination:-
Aggregation:-
Ph:8
Sperm concentration:63.2
Total count:126.4
Vitality:-
Progressive:67
Non progressive:2
Total motile:69
Immotile:31
Normal forms:2
Head defects:49
My xed defects:47
Pin head:2
Wbc:rare

نظرات (1)

سلام شکل اسپرم ضعیفه و نیاز به مصرف دارو دارید

Comments are closed.