باسلام و خسته نباشید خدمت دکتر محترم.آزمایش همسرم هستن لطفا ببینید خوب هست یا نه؟به روشIUI
Abstinence:3day
Volum:4cc
Viscosity:Abnormal
ph:7
Liqufication:60
Count:28
%Motility:32
Morophology:20%
FSC:2.8
MSC:8.9
SMI:77
Total Sperm:112
Total Functional:11.20
Total Motile Sperm:35.60

نظرات (1)

سلام حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.