سلام خسته نباشید
نتایج تست سیمین به شرح زیر هست.لطفا راهنمایی کنید
volume : 2.3ml
color : gray
viscosity : normal
ph : alkaline
sperm count : 102.4
normal morphology : 80%
abnormal morphology : 20
progressive : 60%
sluggish : 10%
non motile : 30%
agglutination : 1-2
wbc : 2-3
rbc : 2-3

نظرات (1)

سلام،آزمایش اسپرم نرماله

Comments are closed.