سلام
جواب آزمایش اسپرم من به شرح زیر است لطفا تفسیر خودتونو ارسال نمایید با تشکر
volume 2.00 ml
color milky
viscosity normal
dilution 40
ph 8
wbc 0-1hpf
RBC 0-1hpf
progressive 50.9٪
immotile 19.6٪
non-progressive 29.5٪
head 36.4٪
tail 6.1٪
neck 57.6٪
comment در لام مستقیم اسپرم هایی با گردن غلافدار و حرکت درجا دیده

نظرات (1)

سلام ، آزمایش اسپرم نرماله

نظر خود را بنویسید