با عرض سلام و خسته نباشيد
شوهرم ازمايش اسپرم داده ولی خودم هنوز وقتش نشده بدم لطفا اگه ميشه نگاهي به آزمايش کنيد

volume(ml)======2.50
Appearance===normal
viscosity====normal
liquefaction time===30
PH===8
***************************************
count,M/ml====55
total count====137.50
****************************************
totalmotility=======85
rapid progressive(class A),%======5
progressive(class B)%======64
non progressive(class C)=====16
nonprogressive(class D)=====15
**********************************************
total abnormality,%==========90
head,%======65
neck,%===========14
Tail,%=====5
immature%======6
*************************************************
agglutination================none
WBC,M/ml=======0

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید