سلام آقای دکتر عکس فرستادم ببینید آزمایش اسپرمم وضعش چطوره میتونم فرزند پسر بیارم