آقای دکتر سلام
همیشه موفق و سلامت باشید
من و همسرم این ماه قصد اقدام برای بچه دار شدن داریم
و آزمایش همسرم به شرح زیر است (۳روز بدون نزدیکی)
ایا خوبه؟ قرص تقویتی و … لازمه بخورن؟
ایشان مصرف سیگار و الکل زیادی دارن
viscosity normal
Agglutination slight
volume 3.4
WBC/HPF <1
Motility 60
progressive 40
Non progressive 20
Immotile 40
concentration million/ml 30
Total count million/ml 102.000
abnormal 96
A-head 96
A-neck 14
A-tail 4
Immature 3

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرماله

Comments are closed.