سلام
آقای دکتر آیا با آزمایش زیر من نا بارور هستم ؟

sperm count 51 million
Class A 23.7
Class B 22
Class C 24.2
Class D 30.1
PH 8
Volume 3.5
morphology 60
head pathology 25
neck pathology 15
tail pathology 0

خیلی ممنون از راهنماییتون