سلام عرض ادب ۲ ساله بچه دار نمیشیم
امروز تست شکستگی دی ان ای اسپرم دادم

SDF 27 درصد
و کروماتین ۳۰ درصد

آیا این باعث جلوگیری از باروری طبیعی میشه ؟

Motile 49 درصد
Progressive 46
Class a 9
Class b 38
۴ Class c
Ph 8
Valume 2.8
M Count 32
Normal morphology 25
Vcl 18
Vsl 8
Vap 11
Sdf 27
Chromatin 30

لطفا راهنمایی کنید مشکلم کجاست ؟
چه دارویی بخورم ؟
ایا طبیعی بچه دار میشم ؟