آزمایش اسپرم بنده به شرح ذیل میباشد اگه ممکنه تفسیر کنید نرمال هست یا خیر
Viscosity :modarated
Agglutination: normal
Volume:4.5
Wbc:1
Abstinence time:day3
Motility:10
Progressive:0
Non progressive:10
Immotile:90
Concentration :1
Total count:4.500
Abnormal:98
A-head:98
A-neck:15
A-tail:20
Immature:20

نظرات (1)

سلام تعداد و شکل و حرکت اسپرم ضعیفه و نیاز به بررسی بیشتر دارد

Comments are closed.