سلام
تو آزمایش اسپرم همسرم همچی نرماله فقط اسپرماتوژنیک زده۲_۴ولی نرمالش ۰_۱
این یعنی چی درمانش راحته؟

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرمال است

Comments are closed.