سلام،میشه نتیجه آزمایش همسرم رو بم بگید؟؟volume1.4
Ph7.5
Total count0.4
Sperm motility(a+b+c)15
-(Progressive A(high
Progressive(low)10
Nonprogressive C5

نظرات (1)

سلام تعداد اسپرم کمه و باید معاینه و بررسی بیضه ها انجام بشه

Comments are closed.