سلام میخواستم اگه لطف کنید این آزمایش رو بگید که مشکل داره یا نه؟