سلام.
دکتر جان وقت شما بخیر .
تو جواب ازمایشم چندتاشو قرمز زده .
امیدی ب بچه دار شدن هست؟