سلام
این آزمایشی هست که با یک ساعت و نیم پس از انزال بررسی شده راهنمایی کند
Volum5
Total count 15
Totalmotility 25
Progressive 25
Non progressive 0
Immotile 75
Normal morphology 70

نظرات (1)

سلام.حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.