با سلام آقایی ۵۵ ساله هستم
که به هیچ عنوان سیگار نمیکشم
برای چکاپ رفته بودم
تمام آزمایشات از جمله psa نرمال بود
فقط در آزمایش ادرار blood trace
Rbc2-5
با توجه به سطح rbc طبیعی تلقی میشود؟

نظرات (1)

سلام،سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری لازمه

نظر خود را بنویسید