سلام آقای دکتر
ممنون میشم جواب آزمایشم رونگاه کنید،که آیاعفونت ادراردارم یاخیر.

نظر خود را بنویسید