سلام آقای دکتر. آزمایش های ادرار، عکس سی تی کل شکم، و سیستوسکپی انجام شد (من ساکن آمریکا هستم) و دکتر مربوطه گفتند مشکلی ندارم. ولی دوباره ادرار کدر دارم. به نظر شما مشکل چیست؟
در ضمن به خاطر عکس سی تی مشخص شد دایورتیکول پراکنده (scattered diverticuli) در روده (که دوبار مشاهده خون در مدفوع سفت داشتم) و زخم ریه (scarring) دارم. از پانزده سال پیش وقتی دستهایم را می چرخانم، ششهایم صدای خس خس می دهند

نظرات (1)

سلام.مشکل کلیوی ندارید

Comments are closed.