سلام دکتر. برادرم یه مشکلی داره. وقتی که. شب ها شیطانی میشه صبح بیدار میشه میره تو دستشویی ادرار می‌کنه بعد زور میزنه که منی بیاد. با. زور میاد. هر چقدر هم زور میزنه بیشتر میاد. تمام نمیشه چکار کنه