مثانه

نسل جدید سیستوسکوپ

نسل جدید سیستوسکوپ (اندوسکوپی مثانه)

سيستوسکوپی (cystoscopy) يک روش ساده جهت بررسی سيستم داخل ادراری است که به پزشک شما اجازه ميدهد مثانه را با لوله باریک مشاهده نمايد. در طی سيستوسکوپی، پزشک ميتواند داخل مثانه را برای تشخيص توده، سنگ، بی اختياری ادراری و ساير مشکلات ادراری ببيند. پیشرفتهای…

سرطان مثانه

بهترین درمان سرطان مثانه

تومور یا سرطان مثانه در واقع رشد غیرطبیعی سلولهای مثانه است. مثانه عضوی توخالی در پایین حفره لگن است و محل تجمع ادرار تولید شده از کلیه هاست که از طریق حالب ها وارد آن می شود . ظرفیت مثانه حدود 400 – 500 سی…