درمان ناباروری

چه اقداماتی برای درمان ناباروری زوج باید انجام گیرد؟

ناباروری ناتوانی یک زوج در باردار شدن پس از یک سال رابطه جنسی بدون جلوگیری از بارداری تعریف می شود.

اولین وساده ترین تست در بررسی زوج نابارور اینست که از مرد بخواهیم یک آزمایش اسپرم بدهد وبر اساس این آزمایش اسپرم که اسپرموگرام نامیده می شود ،اطلاعاتی بدست می آید.

نتایج اسپرموگرام طبیعی در این جدول وبر اساس آخرین تغییرات که مورد توافق بین المللی است ،آورده شده است:

 آزمایش اسپرم

انواع اختلالات آزمایش اسپرم کدام است؟

۱-نبود اسپرم

این حالت ناشایع وحدود ۱۰ درصد موارد ناباروری مردانه را شامل می شود.علت آن می تواند انسداد در مسیر مجاری اسپرم باشد ویا بعلت عدم تولید اسپرم بعلل ژنتیکی یا وراثتی باشد.

۲-کاهش تولید اسپرم

این افراد اسپرم کمتر از حد نرمال تولید می کنندوتعداد آن کمتر از ۲۰ میلیون در میلی لیتر است .چون اسپرم تولیدی کم است ،توانایی رسیدن به تخمک نداشته و ناباروری وی می دهد.

*بخوانید : نابروری چیست ؟!

۳-کاهش حرکت اسپرم

در اینحالت اسپرم توانایی حرکت بسمت تخمک و لقاح را ندارد  و ناباروری روی می دهد.

۴-اشکال غیر طبیعی اسپرم

عوامل محیطی که اثر بر بافت بیضه می گذارند ،باعث تولید این اشکال غیر طبیعی می شوند.

درمان  ناباروری در فردیکه واریکوسل دارد چگونه است؟

۳۰ درصد مردان با ناباروری اولیه و۸۰ درصد مردان با ناباروری ثانویه واریکوسل دارند.واریکوسل شایعترین علت قابل برگشت ناباروری مردانه است.

در هر فرد نابارور با واریکوسل حتما باید عمل جراحی واریکوسل انجام شود چرا که با عمل واریکوسل ۷۰ درصد بهبودی کیفیت اسپرم  و۵۰ درصد بهبود میزان بارداری را بهتر می کند.

درمان ناباروری در فردی که اسپرم ندارد چگونه انجام می شود؟

۱-اندازه گیری تستهای هورمونی در این افراد لازم است .

۲- بررسی وجود اسپرم با نمونه گیری از بیضه TESE و یا اپیدیدیم (کیسه اسپرم در نزدیک بیضه )PESA.

بهترین روش پیدا کردن اسپرم دراین بیماران ،گرفتن چند نمونه از بافت بیضه ( بیوپسی بیضه) است وبعد از رویت اسپرم ،نمونه فریز شده وجهت لقاح آزمایشگاهی استفاده می شود.

نحوه گرفتن نمونه (بیوپسی) از بیضه

تحت بی حسی نخاعی یا موضعی با یک شکاف کوچک پوستی از بیضه دو طرف نمونه (بیوپسی) گرفته می شود وداخل نمونه به آزمایشگاه مخصوص ارسال شده ،تا در صورت وجود اسپرم فریز شود.بیمار یکساعت تا سه ساعت بعد ترخیص می شود.

درمان ناباروری در فردیکه سابقه وازکتومی دارد چیست؟

وازکتومی جزو روشهای دایم برای جلوگیری از بارداری می باشد ولی برخی از این افراد مجددا تمایل به بچه دار شدن پیدا می کنند. در این افراد میتوان از روشهای آزمایشگاهی استفاده کرد ولی پیوند مجدد واز (وازووازوستومی) موفقیت بالاتری داشته وعوارض کمتر وهزینه کمتری دارد.

روش انجام پیوند مجدد واز ( وازووازوستومی )

در این روش که تحت بی حسی نخاعی انجام می شود ،قسمت قطع شده واز جدا ودو طرف با استفاده از میکروسکوپ وبا استفاده از نخهای بسیار ظریف مخصوص با دقت بالا پیوند می زنیم .موفقیت این عمل بالای ۹۰ درصد ومیزان حاملگی ۶۰ درصد است.

*بخوانید : روشهای جدید درمان ناباروری!

درمان دارویی در ناباروری ( نازایی ) مردان

۲۵ درصد موارد نازایی علت مشخصی ندارند .در این بیماران درمان دارویی در حدود ۳ ماه داده می شود وآزمایش اسپرم مجددا چک می شود.

رژیم غذایی مناسب  در بیماران نابارور کدام است؟

استفاده از موادی مثل سویا ،لوبیا سبز و باقلا بعلت داشتن استروژن گیاهی وپایین آوردن استروژن  مردانه ،نقش بسیار مهمی در درمان ناباروری مردانه دارد . استفاده از مواد آنتی اکسیدان در بیماران نابارور سودمند است.

دکتر کیوان آقامحمدپور فوق تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و ناباروری