پرسش از پزشک

تماس با پزشک

میدان ونک، بلوار میرداماد ،تقاطع ولیعصر، روبروی آزمایشگاه مسعود، جنب مجتمع اسکان ،مرکز جراحی میرداماد

آدرس دکتر

آدرس مطب:

میدان ونک، بلوار میرداماد ،تقاطع ولیعصر، روبروی آزمایشگاه مسعود، جنب مجتمع اسکان ،مرکز جراحی میرداماد

تلفن :0218878455809339077024

(( روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:00-19:00 ))


— محل پارک خودرو شخصی: پارکینگ عمومی واقع در ساختمان مجاور مرکز جراحی میرداماد


— نزدیکترین ایستگاه اتوبوس: ایستگاه میرداماد خط هفت BRT


— نزدیکترین ایستگاه مترو: ایستگاه میرداماد واقع در بلوار میرداماد

آدرس بیمارستان :

بیمارستان بهمن : شهرک غرب ،ایران زمین ،بیمارستان بهمن تلفن: 02182499610

(( روزهای شنبه بعد از ظهر ساعت 19:30-18:30 کلینیک سلامت جنسی ، سه شنبه صبح 11:30-09:00 و پنجشنبه صبح 11:30-09:00 ))


بیمارستان محب کوثر :  خیابان یوسـف آباد ،خیابان ۲۳ ،جنب پارک شـفق  تلفن  :  02142702